“SAVRUPMĀJA”, lietderīgā platība 178 kv.m

Aprēķinu rezultāti nosacīti tradicionālai ēkas konstrukcijai Aprēķinu rezultāti pasīvās ēkas konstrukcijai
Sienas (“Fibo” bloki, 150mm minerālvates karkasa konstrukcijā): 0.268 W/m2K (LBN – 0.30) (“Fibo” bloki, 500mm minerālvates karkasa konstrukcijā, 25mm kokšķiedru pretvēja plate):  0.065 W/m2K
Jumts (spāres 220×75, 300mm minerālvates starp spārēm un papildus karkasā): 0.205 W/M2k (LBN – 0.20) (25mm kokšķiedru pretvēja plate, minerālvate 600mm naglotās koka kopnēs, OSB 22mm, fibrolīts 75mm): 0.068 W/m2K
Grīda Grīda (dzelzsbetona grīda, putu polistirols 175mm): 0.209 W/M2k (LBN – 0.25) (peldošā grīda uz 150mm keramzīta pabēruma, monolīta pamatu plātne 200mm, putustikla pabērums 700mm): 0.049 W/m2k
Logi (koka rāmji, pakete): 1.4 W/m2K (koka rāmji, izolējošas alumīnija/plastmasas daudzkameru uzlikas, trīskāršas stikla paketes): 0.8 W/m2K
Jumta logi 1.4 W/m2K (trīskāršas paketes koka/alumīnija rāmjos, “Roto” jumta logi ar paaugstinātu siltumpretestību): 0.8 W/m2K
Ieejas durvis 0.9 W/m2K (LBN – 1.8) 0.9 W/m2K
Enerģijas patēriņš apkurei 164.2 kWh/m2a (29230 kWh/a) 15.6 kWh/m2a (3031 kWh/a)
Apkures sezonas ilgums 254 dienas (17.09 – 29.05) 146 dienas (06.11 – 01.04)
Enerģija no uzstādītajiem saules kolektoriem (karstā ūdens sagatavošanai): 1710 kWh (570 kWh/m2a)
Enerģija no uzstādītajiem fotoelementiem (saules baterijām): 1013–1069 kWh

dipl. Ing. Andreas Mermigas aprēķins

Secinājumi

ēkas apkurei nepieciešamā enerģija prognozējami būs 12 – 18 kWh/m2a robežāRisks:

 • būvdarbu kvalitāte un aprēķinu precizitāte
 • projekta nepilnības

Rezerves:

 • rūpīgi veikta būvuzraudzība
 • būvuzņēmēja profesionalitāte, gods un sirdsapziņa
 • Logu U=0,706 W/m2K, nevis 0,8

Ēkas tehniskie rādītāji:

 • lietderīgā platība 178 kvm
 • gaisa tilpums 639 kubm
 • Apkurei nepieciešamā enerģija -3031 kWh/a
 • Karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamā enerģija -2423 kWh/a
 • Elektroenerģijas ieteicamais maksimālais patēriņš -3204 kWh/a
 • (18 kWh/m2a) Enerģija no saules kolektoriem +1710 kWh/a
 • Enerģija no fotoelementiem virsgaismas logos +1050 kWh/a
 • Maksa par apkuri un karsto ūdeni – Ls 90-100.- gadā
 • Maksa par elektroenerģiju Ls 155.- gadā
 • Augsts iekštelpu komforta līmenis – konstrukciju iekšējo virsmu temperatūras ir tuvas telpu gaisa temperatūrai + 20C Vienmēr svaigs gaiss, vienmēr vienmērīga temperatūra

Konsultācijas

Sniedzam profesionālas konsultācijas ēku energoefektivitātes paaugstināšanai, pasīvo ēku projektēšanas un celtniecības jautājumos, par bioloģiskajām attīrīšanas iekārtām, kā arī alternatīvās celtniecības metodēs un materiālu pielietojumu tajās.

Частный дом “Savrupmāja” (Особняк), используемая жилая площадь 178 m2

Коэффициенты теплоусвоения Расчёты для относительно обычной конструкции здания: Рассчёты для конструкции дома с пассивной энергией
стены (блоки “Fibo”, минеральная вата, 150 мм, в каркасной конструкции): 0.268 W/m2K (Конструкционный стандарт Республики Латвия (LBN) – 0.30) (блоки “Fibo”, минеральная вата, 500 мм, в каркасной конструкции, ветрозащитный фибровый картон – 25 мм): 0.065 W/m2K
крыша (стропила 220 x 75, минеральная вата, 300 мм, между стропилами и дополнительно в каркасе): 0.205 W/m2K (LBN – 0.20) (ветрозащитный фибровый картон – 25 мм, минеральная вата в сколоченных деревянных балках – 600 мм, ОSB – 22 мм, фибролитовая плита – 75 мм): 0.068 W/m2K
пол (бетонный пол, полистирол – 175 мм): 0.209 W/m2k (LBN – 0.25) (плавающий пол на основе из вспученной глины – 150 мм, твёрдая опорная плита – 200 мм, пеностекло – 700 мм): 0.049 W/m2k
окна 1.4 W/m2K (деревянные рамы, изоляционная многослойная накладка на основе алюминия/пластика, тройное стекло): 0.8 W/m2K
слуховые окна 1.4 W/m2K фрамуга и слуховые окна (деревянно-алюминиевые рамы с тройным стеклом, слуховые окна “Roto” с усиленным тепловым сопротивлением): 0.8 W/m2K
входные двери 0.9 W/m2K (LBN – 1.8) 0.9 W/m2K
расход энергии на отопление 164.2 kWh/m2a (29230 kWh/a) 15.6 kWh/m2a (3031 kWh/a)
продолжительность отопительного сезона 254 дня (С 15 сентября по 29 мая) 146 дней (С 6-го ноября по 1-е апреля)
Энергия от установленных солнечных коллекторов (подогрев воды) 1710 kWh (570 kWh/m2a)
Энергия от установленной фотогальваники (для солнечной батареи) 1013–1069 kWh

Расчёты составил Dipl. Eng. Андреас Мермигас

Заключения

Прогнозируемое потребление энергии на отопление дома составит от 12 до 18 kWh/m2a

Риск

Качество строительных работ и точность вычислений Недостатки в проекте здания

Резервы

Тщательный надзор за ведением строительных работ Профессионализм, честь и совесть подрядчика Коэффициент теплоусвоения окон 0,706 W/m2K, а не 0,8

Технические описания здания

Пригодная жилая площадь – 178 m2 Кубатура воздуха 639 m3 Расход энергии на отопление 3031 kWh/a Расход энергии для подогрева воды 2423 kWh/a Максимально рекомендуемое потребление электроэнергии 3204 kWh/a (18 kWh/m2a) Энергия от солнечных коллекторов +1710 kWh Энергия от фотогальваники во фрамугах +1050 kWh/a Расходы на отопление и  подогрев воды: EUR 130-150.- в год Расходы на электроэнергию: EUR 220.- в годВысокий уровень комфорта внутренних помещений – температура внутренних поверхностей почти та же самая, как и комнатная температура воздуха: +20 °CСвежий воздух и стабильная температура в любое время ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ „РАМА“ 3D модель (от Ģipka.pdf Adobe)Для того, чтобы определить герметический уровень испарения изоляционного покрытия и определить возможно слабые места, необходимо испытать здание давлением. Дом с пассивной энергией должен соответствовать следующему требованию: перемещение воздуха не должно превышать 0.6 объёма воздуха здания за час при давлении 50 Pa. Слабые места выявляются при помощи ИК-изображения. Обычно вместе с результатами теста подготовлено сообщение с инструкциями о необходимых изменениях.

Консультации

Мы проводим профессиональное консультирование по улучшению эффективности использования энергии в зданиях, осуществляем проектирование и сооружение домов с пассивной энергией, оборудование биологической очистки, а также, альтернативные технологии строительства и материалы.